Правила проведення акції «Розважайся по максимуму» (надалі «Правила»)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором Акції «Розважайся по максимуму» (надалі - «Акція») є ТОВ «Хенкель Україна» (надалі "Організатор").

1.2. Місцезнаходження Організатора: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 120

1.3. Виконавцем Акції є СПД Ревенко Аліна Миколаївна (надалі - «Виконавець»)

1.4. Місцезнаходження Виконавця: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної 4-А, оф. 60

1.5. Мета Акції полягає у популяризації продукції Організатора, поширенні інформації про його товари серед національних споживачів на ринку України та підвищенні попиту на відповідну продукцію.

1.6. Строк проведення Акції починається з 29 вересня та триває до 07 грудня 2008 року включно. Акція проводиться на всій території України.

1.7. У Акції можуть брати участь будь-які громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства, що постійно проживають на території України, за винятком працівників Організатора і членів їх родин, а також інших осіб і членів їх родин, які беруть участь у підготовці і проведенні Акції. Участь у Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.8. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам п.1.7. даних Правил, необхідно:

 • 1.8.1. Зареєструватися для участі в Акції на Iнтернет-сайті http://www.palettexxl.com.ua/ в період з 29 вересня 2008 року до 07 грудня 2008 року включно;
 • 1.8.2. Створити персонаж з новою зачіскою та опублікувати його на Iнтернет-сайті http://www.palettexxl.com.ua/ в розділі «Галерея» з 29 вересня 2008 року до 07 грудня 2008 року включно.

1.9. Учасник, що викритий в навмисному перекручуванні реєстраційних даних (своїх або чужих), фальсифікації результатів акції або спроби незаконного отримання Заохочення з використанням технічних або будь-яких інших засобів - дискваліфікується з участі в Акції. Якщо при цьому його дії порушують закони України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.

1.10. Організатор Акції залишає за собою право відмовити в реєстрації будь-якій особі (або групі осіб) або видалити вже існуючі реєстраційні дані за своїм розсудом без вказування причин.

1.11. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності за тексти або іміджі, створені користувачем на сайті http://www.palettexxl.com.ua/

 

2. ВИДИ ЗАОХОЧЕНЬ.

2.1. У разі дотримання цих Правил та умов проведення Акції, Учасники мають можливість одержати наступні види заохочень (під отриманням заохочень мається на увазі придбання його за 1 гривню):

 • 2.1.1. Головне Заохочення - 10 сертифікатів в магазин одягу сумою на 1000 грн кожний. На отримання сертифікатів мають право Учасники, що набрали найбільшу кількість балів у сумісному голосуванні серед журі (співробітники компанії Хенкель Україна) та зареєстрованих користувачів сайту http://www.palettexxl.com.ua/ . Підсумки голосування будуть підбиватися кожного понеділка протягом дії Акції, починаючи з 06 жовтня 2008 року. За результатами голосування, кожного тижня дії Акції буде обиратися 1 Учасник, що має право на отримання Головного Заохочення.
 • 2.1.2. Заохочення - винагорода Учасників акції у вигляді фарби для волосся PaletteXXL або лаку для волосся Taft Looks. Кількість заохочень є обмеженою та нараховує 700 шт. Учасник має право на заохочення, якщо під час перегляду створених персонажів на сторінках сайту Акції побачить повідомлення про подарунок. Учасник має право за власним бажанням вибрати, на який вид заохочення він претендує (одна фарба або один лак для волосся). Заохочення розподілені на сторінках сайту випадковим чином. При цьому, якщо Учасник не помітив Заохочення, або помітив, але не залишив свою контактну інформацію, необхідну для отримання Заохочення, протягом 24 годин з моменту його появи, таке Заохочення вважається не розіграним, а Учасник втрачає право на його отримання.

2.2. Незважаючи на пункт 2.1. статті 2 цих Правил Організатор Акції залишає за собою право включити в Акцію додаткові заохочення.

2.3. Після підтвердження факту вибору, заміна Заохочень грошовим еквівалентом або одного Заохочення іншим не допускається.

2.4. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Передача права на одержання Заохочення третій особі не допускається.

2.5. Організатор Акції сплачує всі податки, пов'язані з отриманням Участниками Акції Заохочень.

 

3. ПЕРЕМОГА У АКЦІЇ

3.1. Переможцями акції будуть вважатися наступні учасники акції:

 • 3.1.1. 10 Учасників Акції, що набрали найбільшу кількість балів у сумісному щотижневому голосуванні серед журі та зареєстрованих користувачів сайту http://www.palettexxl.com.ua/ мають право на отримання Головного Заохочення.
 • 3.1.2. 700 Учасників Акції, які під час перегляду створених персонажів на сторінках сайту Акції побачили повідомлення про подарунок, мають право на отримання Заохочення.
 • 3.1.3. Організатор може відмовити Учаснику в одержанні Заохочення у випадку його відмови виконати усі процедури та/або у разі ненадання ним необхідних відомостей у встановлений цими Правилами строк.

3.2. Результати процедур Визначення Переможців Акції, що отримають право на отримання будь-яких Заохочень відповідно є остаточними й оскарженню не підлягають. Організатор Акції гарантує об'єктивність проведення процедур визначення Переможців Акції., імена яких буде внесено до спеціального протоколу згідно п. 5.3.

 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Учасником Акції може бути особа, яка досягла 18 років, що зареєструється у період з 29 вересня 2008 року до 07 грудня 2008 року включно на веб-сайті http://www.palettexxl.com.ua/ та створить персонаж з новою зачіскою.

4.2. Для того щоб реалізувати право на отримання заохочення Учаснику необхідно здійснити:

 • 4.2.1. реєстрацію на сайті http://www.palettexxl.com.ua;/
 • 4.2.2. заповнення Анкети Учасника, яка буде надіслана Виконавцем Акції електронною поштою, до 20 грудня 2008 р.

 

5. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

5.1. Перелік Учасників, які мають право на отримання Головного Заохочення буде опубліковано на Інтернет-сайті Акції http://www.palettexxl.com.ua/ кожного вівторка протягом дії Акції, починаючи з 07 жовтня 2008р.

5.2. Перелік Учасників, які мають право на отримання Заохочення буде опубліковано на Інтернет-сайті Акції http://www.palettexxl.com.ua/ кожного дня дії Акції в режимі онлайн.

5.3. За результатами визначення Переможців Акції буде складено перелік осіб, що визнані Переможцями, що здобули право на отримання Головного Заохочення, та буде складено відповідний протокол, що затверджує результати проведення Акції, що підлягає завіренню підписом Організатора. Переможцями Акції вважаються особи, інформація про яких вказана в переліку переможців на сайті Акції.

5.4. Учасники Акції, які здобули право на отримання Головних Заохочень, не пізніше 22 грудня 2008 року зобов'язані відправити Виконавцю Акції за адресою: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4-А, оф.60 (примітка: акція «Розважайся по максимуму») наступні документи:

 • копію паспорта (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з пропискою (реєстрацією),
 • копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера,
 • заповнену Анкету Учасника, що буде вислана всім переможцям електронною поштою та затверджену особистим підписом,

5.5. Видача Головного Заохочення здійснюється лише після надання відповідними Учасниками Акції, що здобули право на отримання Головних Заохочень, всіх документів, що визначено вище.

5.6. Про час та місце отримання Головних Заохочень Організатор Акції повідомить Учасників по електронній пошті.

5.7. Інші Заохочення пересилаються поштою або кур'єром Виконавця за адресою Учасника, що зазначена у Анкеті. Заохочення перебуватимуть на пошті не більше 3 місяців.

5.8. Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення, не має права висловлювати претензії що до отриманого Заохочення.

5.9. Учасник Акції, що здобув право на отримання Головного Заохочення або Заохочення, який не згоден з вказаними вище умовами, вважається таким, що відмовився від Головного Заохочення або Заохочення, втрачає право на його отримання і не претендує на отримання у зв'язку з цим будь-якої компенсації від Організатора Акції.

5.10. Видача заохочень закінчується 09 січня 2009 року.

5.11. У випадку, якщо Учасник, що одержав право на одержання Заохочення, за певними причинами, не залежними від Організатора Акції, не має можливості одержати Заохочення, він не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

5.12. Підтвердженням отримання Учасником Головного Заохочення буде розписка про отримання Заохочення.

5.13. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання.

 

6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо умов Акції здійснюється за допомогою публікації на веб-сайті http://www.palettexxl.com.ua/.

6.2. Організатор має право вносити зміни Правил з обов'язковою публікацією змін на сайті http://www.palettexxl.com.ua/

 

7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Організатор Акції не несе відповідальності за достовірність інформації наданої Учасниками Акції щодо контактів з ними.

7.2. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень, вказаних у даних Правилах.

7.3. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожар, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення Учасниками Акції, що здобули право на отримання Заохочення з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасниками Акції, що здобули право на отримання Заохочення були вказані невірно та/або нерозбірливо, або змінено тощо, так само як і у випадку неотримання від осіб, визнаних Учасниками Акції, що здобули право на отримання Заохочення, копій документів, вказаних в п.5.2. даних Правил. При цьому такі Учасники Акції, що здобули право на отримання Заохочення не мають права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.5. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу пошти, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені, пошкоджені; внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочення; за роботу операторів зв'язку; у разі настання форс-мажорних обставин. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість контакту, якщо прізвище та/або адреса зазначені неправильно. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

7.6. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочень. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

 

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Організатор залишає за собою право відмовити у видачі Заохочення, якщо Учасник Акції (і) не відповідає вимогам та не дотримується умов участі в Акції, встановлених цими Правилами, (іі) не надає або несвоєчасно надає документи, необхідні для отримання Заохочення, (ііі) надає інформацію та документи у спотвореному вигляді, які не відповідають дійсності, або (іv) вчиняє будь-які дії, що суперечать меті проведення Акції. Порушення Учасником цих Правил або відмовлення Учасником від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання Заохочення.

8.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, які не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення щодо інтерпретації правил приймається Організатором Акції. Рішення Організатора Акції з цих питань є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.3. Фактом заповнення анкети на сайті http://www.palettexxl.com.ua/ Учасники Акції підтверджують, що ознайомлені та погоджуються з цими Правилами.

8.4. Особистий підпис на Анкеті Учасника засвідчує достовірність особистих даних Учасника, факт ознайомлення з Правилами Акції і повну згоду з ними.

8.5. У разі необхідності Організатор уповноважений вимагати від Учасника необхідну інформацію для надання державним органам.

8.6. Своїм підписом у листі/Анкеті усі Учасники Акції погоджуються з тим, що їх ім'я, прізвище, фотографії можуть бути використані Організатором у рекламних цілях, а також Учасник погоджується давати рекламні інтерв'ю про участь в Акції, у тому числі по радіо, телебаченню, а також в інших засобах масової інформації чи зніматися для виготовлення графічних рекламних матеріалів без сплати будь-якої винагороди. При цьому усі суміжні права, що виникають, а також авторські права на об'єкти виключних прав (на відтворення, на поширення, на імпорт, на публічний показ, на передачу в ефір, на повідомлення для загального відома по кабелю, на переклад, на переробку) будуть належати Організатору.

8.7. Учасник, який надав Організатору документи та/чи інформацію для отримання Заохочення, несе відповідальність за їх достовірність.

8.8. Своїм підписом в Анкеті/листі всі Учасники дають згоду на отримання від Організатору у майбутньому за поштою рекламної інформації про продукцію під маркою Schwarzkopf, про Акції, які організовує Організатор у відношенні продукції під маркою Schwarzkopf.